سرور مجازی کانادا

در سرور مجازی کانادا میتوانید هر دو نوع تکنولوژی هارد دیسک nmve و hdd sas رو داشته باشید.در این پکیج هر دو نوع تکنولوژی تعریف شده هستند برای بهبود در وضعیت قیمت گذاری و شرایط استفاده بهینه از منابع.