شرایط خدمات فاماسرور
شرایط خدمات فاماسرور

شرایط خدمات فاماسرور

کلیه کاربران سرویس‌های فاماسرور  و کلیه اشخاص حقیقی / حقوقی و سازمانی پس از تهیه هر یک از سرویس‌های فاماسرور، موظف به رعایت کامل مقررات و قوانین روز نظام جمهوری اسلامی ایران و کنوانسیون‌ها و مقررات و عهدنامه‌های بین المللی مصوب در زمینه امور رایانه‌ای و اینترنتی (و مقررات داخلی سایت فاماسرور) می‌باشند.

در صورت تغییر ضوابط و مقررات حاکم نسبت به قراردادهایی که مدت زمان آن‌ها به پایان نرسیده است، مقررات جدید عطف ما سبق می‌شود.

تعاریف

طرفین قرارداد

۲.۱ شرکت: شرکت فناوران آساک ماهان آسیا با نام تجاری فاماسرور به شماره ثبت 7857، تهران و با شماره مجوز فعالیت 21015856 سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، با آدرس وبگاه www.famaserver.com که در این توافق‌نامه شرکت نامیده می‌شود.
۲.۲ خریدار: به مشخصات مندرج در فرم خرید سرویس.
تبصره: در مورد شخص حقوقی، نماینده معرفی شده، دارای اختیارات و تعهدات مقرر در قرارداد متضامنا با شخص حقوقی می‌باشد. نماینده به موجب فرم ثبت نام و یا اعلام بعدی، در سربرگ شرکت معرفی می‌گردد و تا زمان معرفی نماینده علی رغم اجرای شروع قرارداد، خدمات به شرکت ارائه نمی‌گردد و این مدت به مدت قرارداد اضافه خواهد شد.
۲.۳ مدارک لازم جهت ثبت نام اشخاص حقیقی
کپی کارت ملی
۲.۴ مدارک لازم جهت ثبت نام اشخاص حقوقی
برای اشخاص حقوقی کپی آگهی تاسیس و آخرین تغییرات درخصوص نشانی شرکت و اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل و دارندگان حق امضاء می‌باشد که متقاضی می‌بایست ظرف مدت ۴۸ ساعت از تاریخ ثبت نام در سایت و واریز وجه نسبت به تحویل فیزیکی آنها به نشانی دفتر مرکزی شرکت اقدام نماید. تبصره: قبل از تحویل مدارک مذکور سرویس نامبردگان فعال نمی‌گردد مگر با ارائه تعهد دراینخصوص. جهت تحویل حداکثر تا یک ماه از تاریخ ثبت نام چنانچه متقاضی در مواعد مذکور از تحویل مدارک امتناع نماید چنانچه سرویس وی حتی فعال گردیده باشد تعلیق می‌شود. درصورت مغایرت اطلاعات ثبت نامی درسایت و مدارک هویتی واقعی سرویس تعلیق خواهد شد. در آن صورت خریدار مسئول کلیه خسارات وارده به اشخاص حقیقی و حقوقی خواهد بود.
۲.۵ مدارک لازم جهت ثبت نام اشخاص حقوقی
خریدار اذعان می‌نماید که کلیه اطلاعات هویتی ارائه شده و آدرس‌ها وشماره تماس و امثالهم صحیح بوده و همواره در بروز نگه داشتن آنها در پرتال کاربران می‌کوشد. شرکت حق دارد هر زمان که نیاز به کنترل این اطلاعات داشته تصویر برابر اصل این اطلاعات را از خریدار دریافت نماید. شرکت حق دارد تا تکمیل اطلاعات صحیح و مستند نسبت به تعلیق سرویس اقدام نماید.
۲.۶ مالکیت سرویس و کلیه مسئولیتها و حقوق مرتبط با آن، بر عهده خریدار و نماینده خریدار هریک متضامنا می‌باشد.

نحوه ارتباط طرفین

۳.۱ آدرس ایمیل خریدارکه در پرتال کاربران ثبت گردیده است، بعنوان وسیله ارتباطی شرکت با وی محسوب می گردد.
۳.۲ کلیه مکاتبات شرکت با خریدار از طریق ایمیل خریدار صورت خواهد گرفت و ارسال ایمیل بمنزله ابلاغ به خریدار تلقی می گردد و اثبات عدم ابلاغ به عهده خریدار می باشد.ضمنا وسیله ارتباطی خریدار با شرکت ثبت تیکت در پرتال پشتیبانی با دریافت شماره پیگیری و یا ارسال نامه توسط پست پیشتاز و اخذ رسید به نشانی شرکت خواهد بود.چنانچه نشانی ایمیل خریدار و یا سایر اطلاعات وی در پرتال تغییر نماید وی ملزم به تصحیح آن طی مدت ۴۸ ساعت از تغییر خواهد بود.در غیر اینصورت مسئولیت عواقب آن بعهده خریدار می باشد و خریدار نمی تواند درصورت تغییر نشانی ایمیل و عدم اطلاع آن به شرکت مدعی عدم ابلاغ اخطارهای شرکت باشد.

تغییرات

۴.۱ چنانچه خریدار در هر زمان بخواهد سرویس خود را ارتقا دهد درصورت موافقت شرکت مبلغ پرداختی بابت سرویس فعلی نسبت به زمان باقی مانده محاسبه و با پرداخت مابه‌التفاوت مبلغ زمان باقی مانده و نرخ سرویس بهتر سرویس فعلی به سرویس جدید ارتقاء می‌یابد، لیکن امکان تغییر سرویس به سرویس پایین تر صرفا بدون بازگشت هرگونه مبلغی امکان پذیر خواهدبود.
۴.۲ چنانچه درراستای ارائه خدمات شرکت به خریدار نیاز به کارشناسی یا نیروی فنی باشد که جزء خدمات شرکت محسوب نمی‌گردد ارائه خدمات مذکور منوط به پرداخت هزینه آن طبق تعرفه روز می‌باشد. ملاک تغییرات تعرفه سایت شرکت می‌باشد.
۴.۳ تغییرات فنی: شرکت حق انجام تغییرات فنی، سخت افزاری، نرم افزاری یا شبکه‌ای را در سرویس‌های ارائه شده دارد. در مورد تغییراتی که سرویس خریدار را تحت تاثیر قرار می‌دهد شرکت موظف است از یک روز تا یک ماه قبل از اعمال تغییرات، از طریق وب سایت شرکت، پرتال کاربران یا پرتال پشتیبانی ویا ارسال خبر نامه به آدرس Email خریداران اطلاع رسانی نماید. خریدار موظف است خود را با این تغییرات سازگار نماید. هرگاه به دلیل موارد ضروری، شرکت امکان اطلاع رسانی را از دست بدهد ویا فوریت‌های فنی وی را ناچار به این امر نماید مسئولیتی برای اطلاع رسانی زمان ونحوه تغییرات نخواهد داشت ضمناخریدار به شرکت وکالت می‌دهد تا درزمان مورد نیاز در جهت بهبود سطح کیفی سرویس اقدام به انجام فعالیت‌‎های سخت افزاری و نرم افزاری روی سرورهای اختصاصی و سرویسهای میزبانی آن نماید.
۴.۴ تغییرات مالکیت: تغییرات مالکیت سرویس از طریق درخواست کتبی خریدار یا وکیل قانونی وی با حدود اختیارات لازم انجام می‌گردد. تغییرات پس از ارائه مدارک هویتی اعمال خواهد شد.

تحویل خدمات

۵.۱.۱ پس از پرداخت مبلغ سفارش توسط خریدار، با آماده تحویل شدن سرویس خریداری شده، مراتب از طریق ایمیل مندرج در پروفایل به خریدار اطلاع داده می‌شود. عدم دسترسی خریدار به آدرس ایمیل مانع تحویل سرویس نمی‌گردد.
۵.۱.۲ خریدار در صورتیکه در بازه زمانی حداکثر زمان تحویل، ایمیل مذکور را دریافت ننماید موظف است حداکثر ۲ روز پس از پایان زمان تحویل مجاز بصورت کتبی وبا امضا نامه، مراتب را به بخش فروش شرکت اعلام نماید.
۵.۱.۳ در صورت بروز شرایط ویژه فنی ویا محدودیت‌هایی که تحویل در زمان مقرر آن انجام نشود، شرکت مجاز به افزایش زمان تحویل سرویس تا ۲ برابر خواهد بود.
۵.۱.۴ چنانچه خریدار اقدام به خرید سرویس نماید، لیکن تا مدت یک ماه از تاریخ سرویس خریداری شده خدمات دائر نگردد خریدار می‌تواند نسبت به فسخ قرارداد ظرف مدت ۴۵ روز از تاریخ خرید سرویس اقدام نماید. در صورت انقضای مدت مذکور خریدار حق فسخ معامله را نخواهد داشت و ابتدای ارائه خدمات از تاریخ دائری سرویس محسوب می‌گردد.
۵.۱.۵ شرکت مسئولیتی در قبال عدم استفاده خریدار از سرویس خریداری شده وتحویل شده ندارد.
۵.۱.۶ سرویس‌های مرتبط با دامنه‌ای که توسط شرکت ثبت ویا تمدید نشده اند ونزد ثبت کننده دیگری می‌باشند در هنگام پرداخت سفارش تحویل شده فرض می‌گردند.
۵.۲ حداکثر زمان تحویل
۵.۲.۱ حداکثر زمان تحویل برای سرویس‌های شرکت که با عنایت به شرایط عمومی کشور وبا فرض بدترین حالات یک روز می‌باشد.
۵.۲.۲ در صورت عدم انجام سفارش در محدوده حداکثر زمان تعریف شده، مشتری موظف به اعلام کتبی با امضا ذیل نامه به بخش فروش شرکت و دریافت رسید ارسال می‌باشد.
۵.۲.۳ پس از ثبت دامنه اطلاع رسانی به خریدار، شرکت هیچ مسئولیتی نسبت به آن دامنه نخواهد داشت و مسئولیت آن تماما بر عهده خریدار خواهد بود.
۵.۲.۴ در مورد ثبت دامین‌های ir با توجه به اینکه پژوهشگاه دانشهای بنیادی ( ایرنیک ) مسئولیت تایید و فعال نمودن آن را به عهده دارد، شرکت مسئولیتی در خصوص تائید و زمان تحویل آن را نداشته و خریدار نمی‌تواند در این خصوص ادعایی نماید. لیکن در صورتیکه مدت تائید آن بیش از یک ماه به طول انجامد، مشروط بر اینکه اطاله زمان ناشی از نقص مدارک و اقدامات متقاضی نباشد قرارداد منفسخ و با اعلام انفساخ توسط خریدار وجه پرداختی ایشان مسترد خواهد شد.
۵.۳ تطابق با سفارش : در صورت وجود هرگونه مغایرت سرویس ارائه شده به خریدار با مشخصات سرویس، خریدار موظف است مراتب را حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ تحویل به شرکت اعلام نموده و شرکت موظف است مراتب اصلاح را در اسرع وقت به عمل آورد در غیر اینصورت مسئولیت شرکت صرفا محدود به اصلاح سرویس پس از تاریخ اعلام خریدار و فقط تا پایان زمان سرویس در سفارش می باشد وزمان سرویس دهی افزایشی نخواهد یافت.

امنیت و محرمانگی

۶.۱ به طور کلی محیط اینترنت به همان میزان سایر محیط های ارتباطی مانند پست، دورنگار و تلفن برای انتقال اطلاعات محرمانه امنیت دارد. در کلیه این محیط‌ها ممکن است اطلاعات استراق سمع شوند. به همین دلیل ضمن آنکه شرکت تمام تلاش خود را برای ایجاد محیطی امن برای نگهداری و تبادل اطلاعات به صورت محرمانه می‌نماید، با این حال از جانب احتیاط از خریداران می خواهد که همیشه ارتباطات آنلاین اینترنتی خود را نا امن فرض نمایند. شرکت هیچ گونه مسئولیتی در رابطه با امنیت تبادل اطلاعات از شبکه و سرورهای خود نمی‌پذیرد.
۶.۲ شرکت با تدابیر امنیتی خود در حد عرف و امکانات موجود شرکت مسئول حفظ امنیت پایه سرویس‌های خود می‌باشد.
۶.۳ شرکت مسئولیتی نسبت به ضعف ایمنی ناشی ازنرم افزارها، application ها ویا برنامه‌های مورد استفاده خریدار ندارد.
۶.۴ شرکت مسئولیتی نسبت به امنیت تبادل داده ما بین خریدار وسرورهای خود ندارد.
۶.۵ شرکت مسئولیتی نسبت به در اختیار گرفتن کلمه عبور سرویس‌های خریدار، توسط اشخاص ثالث ندارد.
۶.۶ شرکت موظف به رعایت محرمانگی کلیه داده‌ها و نرم افزارهای موجود در حد عرف و امکانات شرکت سرویس خریدار می‌باشد و همچنین آنرا در اختیار اشخاص ثالث قرار نخواهد داد.
۶.۷ شرکت تلاش خود را برای حصول امنیت حساب آنلاین خریداران در حد عرف و امکانات شرکت انجام می‌دهد از اینرو شرکت نسبت به اموری که در حیطه مسئولیت خریدار از لحاظ نگهداری امنیت حساب خود می‌باشد مسوولیتی ندارد.

مرجع قضاوت

در صورت بروز اختلاف، جهت رفع اختلاف، خریدار موظف است بدوا نسبت به اعلام موضوع به واحد روابط عمومی ویا دفتر مدیریت شرکت اقدام نموده و رسید کتبی دریافت نماید. تا موضوع مورد رسیدگی واقع گردد در صورت عدم حصول نتیجه پس از ۱۵ روزکاری، طرفین می‌توانند به شورای انتظامی سازمان نظام صنفی مراجعه نموده تا موضوع را مورد بررسی و رسیدگی قرار داد. ضمنا طرفین نظر این شورا را به عنوان حکم مرضی الطرفین پذیرفته وحق شکایت ویا درخواست حکم به سایر مراجع را نخواهند داشت.

فعالیت های غیر مجاز خریدار

تخطی از هر یک از شرایط درج شده در ذیل موجب تعلیق سرویس می‌شود. شرکت تنها تشخیص دهنده تخطی از شرایط مندرج می‌‎باشد. شرکت حق قطع سرویس بدون هیچ اخطار قبلی و یا اجتناب از سرویس‌دهی را برای خود محفوظ می‌دارد. زمانی که شرکت از تخطی یک خریدار از شرایط مندرج اطلاع پیدا می‌کند نسبت به بررسی فنی و یا حقوقی موضوع اقدام خواهد کرد در این زمان ممکن است برای جلوگیری از ادامه تخلف سرویس خریدار به صورت موقت قطع گردد. پس از تکمیل بررسی‌ها شرکت بسته به نوع تخلف مجاز به محدودسازی، تعلیق یا قطع سرویس خاطی خواهد بود همچنین شرکت در صورت لزوم حق پیگرد قانونی متخلف را نیز برای خود محفوظ می‌دارد. هر گونه عملی که در اینجا به آن اشاره نشده باشد ولی از نظر قوانین جاری کشور ایران یا کشور محل قرارگیری سرورها خلاف باشد نیز تخلف از شرایط خدمات محسوب می‌گردد. شرکت هیچگونه وجهی به خریدار متخلف از شرایط خدمات تحت هر عنوان مانند ادعای خسارت یا هزینه مدت باقیمانده سرویس پرداخت نخواهد نمود. همچنین خریدار متخلف مسئول جبران خسارت وارده به شرکت خواهد بود. قسمتی از تخلفات عبارتند از:

 • استفاده از نرم افزارهای بدون رعایت حق کپی رایت ایران و بین المللی.
 • نصب ویا استفاده برنامه ای که موجب اختلال در عملکرد سرور گردد.
 • ارسال یا اجرای فایل‌های اجرایی مانند فایل‌هایی با پسوند exe , com , bat , vbsو امثالهم و در صورت وجود این فایل‌ها بدون اخطار از فضای خریدار حذف می‌شود و با خریدار بر طبق قانون برخورد می‌گردد.
 • خریدار مجاز به استفاده از کدهای مخرب مانند انواع ویروس‌ها و یا سورس‌هایی که موجب آلودگی یا پایین آمدن امنیت سرور گردد نمی‌باشد.
 • استفاده از برنامه‌های ضعیف نگارشی که موجب نفوذ به سرویس وسایر سرویس‌های دیگرشرکت وسایر خریداران گردد.
 • وجود فایل‌های حاوی ویروس عمدا ویا سهوا در فضای سرویس مورد خریداری
 • ارسال هرزنامه (Spam ) عمدا ویا سهوا (ملاک، گزارش RBL و یا بررسی تیم فنی شرکت می‌باشد) حتی اگر از سرویس میل سرویس دهنده ثالثی استفاده شده باشد.
 • ارسال ایمیل بصورت گروهی و تعداد بالا (حداکثر ۱۰۰۰ ایمیل در روز و ۵۰ ایمیل در ۱۰ دقیقه مجاز می‌باشد به شرط آنکه کلیه گیرندگان ایمیل‌ها، خودشان درخواست دریافت ایمیل از خریدار را داشته و آدرس و توضیح نحوه لغو عضویت به زبان انگلیسی در متن ایمیل وجود داشته باشد).
 • گزارش فنی شرکت و یا IDC که سرور میزبانی در آن می‌باشد نسبت به انجام اعمال مغایر قانون شرکت.
 • عدم رعایت قانون جرائم رایانه‌ای جمهوری اسلامی ایران (خریدار موظف به کسب اطلاع کامل در مورد این قانون می‌باشد)
 • انجام فعالیت‌هایی که به هر شکل موجب اختلال در ارائه خدمات شرکت به خریدار و یا سایر خریداران گردد.
 • استفاده از سرویس جهت ایجاد اختلال و یا نفوذ در سیستم‌های اشخاص ثالث.
 • راه اندازی mail server Open relay.
 • انجام فعالیت IRC
 • فعال سازی Recursion برای DNS سرور
 • عدم رعایت محدوده استفاده از منابع تخصیص یافته در هر سرویس.
 • مختل کردن امنیت سیستم یا شبکه. در صورت بروز چنین مسائلی شرکت حق پیگرد قانونی و شکایت از متخلف به مراجع قانونی را محفوظ می‌دارد. نمونه‌هایی از اختلال در امنیت سیستم یا شبکه شامل موارد ذیل می‌شود: دسترسی یا استفاده غیر مجاز از داده‌ها، سیستم یا شبکه، از جمله هر گونه تلاش برای جستجو، اسکن یا آزمایش آسیب پذیری یک سیستم یا شبکه، مداخله در خدمات ارائه شده به هر کاربر، میزبان یا شبکه، شامل: تلاش برای دسترسی به اطلاعات نامه های الکترونیکی، تلاش عامدانه برای پر کردن فضای یک سیستم، تلاش برای تغییر و یا حذف اطلاعات وب سایت‌ها بدون مجوز از مالکان آنها و …
 • قرار دادن هرگونه داده تحت پوشش قانون کپی رایت بدون مجوز .
 • استفاده غیر مجاز از علائم تجاری دیگران
 • استفاده غیر مجاز از لوگوهای دیگران
 • هرگونه تخلف از قانون جرایم رایانه‌ای ایران
 • اهانت به هر شخص، گروه، سازمان، قوم یا کشور
 • انتشار اکاذیب علیه دیگران
 • کلاه برداری‌های اینترنتی و هرگونه عاملی که موجب فریب بازدیدکنندگان شود
 • سایت‌های فعال در زمینه HYIP ویا دارای سیستم هرمی
 • فروش یا تبلیغ هرگونه کالا یا خدمات غیر مجاز طبق قوانین جاری ایران و کشوری که سرورها در آن قرار دارد.
 • سایت‌های مرتبط یا حامی گروه‌های شناخته شده تروریست بین‌المللی
 • استفاده از سرویس‌های شرکت برای نگهداری، ارسال، نمایش، انتقال، تبلیغ یا هر عمل مشابه بر روی داده‌های مرتبط با مسائل جنسی به هر شکل

۸.۱ مسئولیت محتوای درج شده در سرویس تامین شدۀ خریدار و یا متصل به دامنه خریداری شده از شرکت تماما بر عهده خریدار است. این مسئولیت شامل موارد تخلف عمد وسهو ویا مواردی که توسط اشخاص ثالث نیز انجام می‌پذیرد خواهد بود.
۸.۲ در صورت عدم رعایت قانون جرائم رایانه‌ای جبران کلیه خسارات وهزینه‌های مادی ومعنوی کلی وجزئی وارد بر شرکت در پاسخگوئی به مراجع ذیصلاح بر عهده خریدار خواهد بود.
۸.۳ شرکت برطبق قانون موظف است در صورت برخورد با موارد مجرمانه نسبت به انسداد سرویس‌ها واقامه دعوا وارائه اطلاعات خریدار که محتوا یا عمل مجرمانه در سرویس خود ویا در سرویس متصل به دامنه خود را دارد به مراجع قضائی اقدام نماید.
۸.۴ خریدار موظف است که کلیه مقررات، شرایط و ضوابط شرکت و قوانین جمهوری اسلامی ایران را رعایت نماید. درصورت عدم رعایت، شرکت حق تعلیق سرویس به صورت موقت یا دائم و پیگرد قانونی ودریافت خسارت وارده از خریدار را دارد و خریدار موظف به جبران کلیه خسارات وهزینه وارده بر شرکت می‌باشد همچنین هیچ وجهی بابت فسخ سرویس ویا ایام باقیمانده سرویس یا خسارت وارده به خریدار متخلف، پرداخت نخواهد شد.
۸.۵ خریداران مسئول عملکرد خود در رابطه با سرویس تهیه شده می‌باشند همچنین می‌بایست به حقوق سایر خریداران شرکت احترام بگذارند. شرکت حق تعلیق یا قطع دائم سرویس خریدارانی که به صورت خواسته یا ناخواسته موجب اختلال در سرویس سایر خریداران می‌گردد را برای خود محفوظ می‌دارد. ضمنا خریدار حق هیچ گونه اعتراضی را نخواهد داشت.
۸.۶ به غیر از آن دسته از قوانین که مستقیما به نحوه استفاده از سرویس برمی‌گردد که با پایان سرویس به پایان می‌رسد، بندهای دیگر قوانین پابرجا بوده وخریدار همواره موظف به رعایت قوانین عمومی وحقوقی شرکت خواهد بود.
۸.۷ کلیه مسئولیت عدم استفاده صحیح از سرویس خریداری شده با خریدار می‌باشد و شرکت تنها مسئول ارائه سرویس استاندارد و بر اساس تعهدات فنی اعلام شده در بسته‌های میزبانی خود می‌باشد.

محدوده استفاده از منابع Ram,CPU,Disk space , Trafic Data transfer و…

۹.۱ شرکت در تعرفه‌ی خود ویا در سایت این موارد را مشخص نموده و محدوده استفاده از منابع سرویس‌های شرکت برای عموم سرویس‌ها در تعرفه درج شده است. لیکن موارد زیرنیز باید در نظر باشند.

حداکثر CPU در میزبانی اشتراکی 30٪ در بازه زمانی ۱ دقیقه
حداکثر Ram در میزبانی اشتراکی 2048 مگا بایت
حداکثر Data Transfer مجاز بر اساس مشخصات مندرج درتعرفه
حد اکثر Disk Space بر اساس مشخصات مندرج درتعرفه
حداکثر Bandwidth لحظه ای در میزبانی اشتراکی ۲ مگابیت در ثانیه

۹.۲ ملاک تشخیص، نرم افزارهای کنترلی و واحد فنی شرکت خواهد بود.
۹.۳ شرکت در صورت تجاوز منابع سرویس کاربر از حدود تعیین شده، حق قطع سرویس بدون اخطار قبلی تا تعیین وضعیت را خواهد داشت و مراتب را به اطلاع خریدار خواهد رساند. در این صورت، شرکت، پس از ارتقا سرویس توسط خریدار و یا کاهش مصرف، اقدام به ارائه سرویس‌دهی خواهد نمود.
۹.۴ در صورتیکه خریدار در استفاده از برخی منابع که قابل اندازه‌گیری نیستند از حد استاندارد سرویس تجاوز نماید به تشخیص بخش فنی، شرکت حق قطع سرویس تا تعیین تکلیف جدید را دارد.

محتوا

۱۰.۱ سرویس‌های شرکت می‌بایست در جهت مقاصد قانونی استفاده گردد. انتقال، نگهداری یا انتشار هر گونه اطلاعات یا داده که مخالف هر قانون اجرایی باشد یا مستقیما به تخلف از قانون خاصی کمک کند ممنوع است. این مورد می‌تواند شامل موارد زیر باشد (البته محدود به موارد زیر نیست)

 • قرار دادن هرگونه داده تحت پوشش قانون کپی رایت بدون مجوز
 • استفاده غیرمجاز از علائم تجاری دیگران
 • استفاده غیرمجاز از لوگوهای دیگران
 • هرگونه تخلف از قانون جرایم رایانه ای ایران
 • اهانت به هر شخص، گروه، سازمان، قوم یا کشور
 • انتشار اکاذیب علیه دیگران
 • کلاه برداری‌های اینترنتی و هرگونه عاملی که موجب فریب بازدیدکنندگان شود
 • سایت‌های فعال در زمینه HYIP ویا دارای سیستم هرمی
 • فروش یا تبلیغ هرگونه کالا یا خدمات غیر مجاز طبق قوانین جاری ایران و کشوری که سرورها در آن قرار دارد
 • سایت‌های مرتبط یا حامی گروه‌های شناخته شده تروریست بین المللی
 • استفاده از سرویس‌های شرکت برای نگهداری، ارسال، نمایش، انتقال، تبلیغ یا هر عمل مشابه بر روی داده‌های مرتبط با مسائل جنسی به هر شکل

۱۰.۲ مسئولیت محتوای درج شده در سرویس تامین شدۀ خریدار ویا متصل به دامنه خریداری شده از شرکت تماما بر عهده خریدار است. این مسئولیت شامل موارد تخلف عمد و سهو و یا مواردی که توسط اشخاص ثالث نیز انجام می‌پذیرد خواهد بود.
۱۰.۳ در صورت عدم رعایت قانون جرائم رایانه‌ای جبران کلیه خسارات وهزینه‌های مادی و معنوی کلی و جزئی وارد بر شرکت در پاسخگوئی به مراجع ذیصلاح بر عهده خریدار خواهد بود.
۱۰.۴ شرکت برطبق قانون موظف است در صورت برخورد با موارد مجرمانه نسبت به انسداد سرویس‌ها واقامه دعوا و ارائه اطلاعات خریدار که محتوای مجرمانه در سرویس خود و یا در سرویس متصل به دامنه خود را دارد به مراجع قضائی اقدام نماید.

مسولیت خریدار

۱۱.۱ خریدار موظف است که کلیه قوانین شرکت و جمهوری اسلامی ایران را رعایت نماید. درصورت عدم رعایت، شرکت حق قطع سرویس به صورت موقت یا دائم و پیگرد قانونی ودریافت خسارت از خریدار را دارد وخریدار موظف به جبران کلیه خسارات وهزینه وارده بر شرکت می‌باشد همچنین هیچ وجهی بابت فسخ سرویس ویا ایام باقیمانده سرویس یا خسارت وارده به خریدار متخلف، پرداخت نخواهد شد.
۱۱.۲ خریداران مسئول عملکرد خود در رابطه با سرویس تهیه شده می‌باشند همچنین می‌بایست به حقوق سایر خریداران شرکت احترام بگذارند. شرکت حق تعلیق یا قطع دائم سرویس خریداران که به صورت خواسته یا ناخواسته موجب اختلال در سرویس سایر خریداران می‌گردد را برای خود محفوظ می‌دارد. ضمنا خریدار حق هیچ گونه اعتراضی را نخواهد داشت.
۱۱.۳ به غیر از آن دسته از قوانین که مستقیما به نحوه استفاده از سرویس برمی‌گردد که با پایان سرویس به پایان می‌رسد. بندهای دیگر قوانین پابرجا بوده وخریدار همواره موظف به رعایت قوانین عمومی وحقوقی شرکت خواهد بود.
۱۱.۴ کلیه مسئولیت‌های عدم استفاده صحیح از سرویس خریداری شده با خریدار می‌باشد و شرکت تنها مسئول ارائه سرویس استاندارد و بر اساس تعهدات فنی اعلام شده در بسته های میزبانی خود می‌باشد.

گارانتی و پشتیبانی

۱۲.۱ شرکت معادل ۷ روز تقویمی از زمان خرید دارای گارانتی برگشت پول بدون شرط تنها برای سرویس میزبانی وب خود می‌باشد. و از اینرو پس از این زمان، گارانتی به سرویس میزبانی خریدار تعلق نمی‌گیرد.
۱۲.۲ شرکت تنها مسئولیت سرویس دهی در حوزه خرید را دارد. در خصوص اختلالات و موارد دیگر مانند ارتباط اینترنت خریدار و برنامه نویسی وب و نرم افزارها و مشکل دامنه‌ای که نزد دیگران ثبت شده است مسئولیتی متوجه شرکت نمی‌باشد. شرکت درخصوص اختلالاتی که در اثر اقدامات اشخاص ثالث یا سازمان‌های مرتبط یا ناشی از اقدامات خود خریدار یا عواملی که خارج از اختیار شرکت می‌باشد و خسارات ایجادشده مسئولیتی ندارد.
۱۲.۳ ملاک وجود اختلال در سرویس، گزارش واحد فنی ویک سایت Tracer معتبر که باید توسط شرکت یا نظر رسمی کارشناس رسمی دادگستری تایید شده باشد، است.
۱۲.۴ زمان اختلال در سرویس خریدار در صورت درخواست کتبی وی با اعلام مدت اختلال وتائید واحد فنی در صورتی که میزان تجمعی آن از ابتدای دوره از ۰.۲٪ کل دوره بیشتر باشد به مدت سرویس افزوده می‌گردد.
۱۲.۵ ارائه خدمات پشتیبانی در شرکت بر مبنای پرتال پشتیبانی وبه صورت ۲۴ ساعته وهفت روز هفته می‌باشد. ضمنا به درخواست‌هایی که از طریق ایمیل، اعلام گردد رسیدگی می‌شود.
۱۲.۶ نحوه ارتباط مستند خریدار برای درخواست‌های گارانتی و پشتیبانی باید از طریق پرتال پشتیبانی باشد.
۱۲.۷ سرویس‌ها و رویه عمومی شرکت بر اساس استاندارد فنی بین‌المللی و داخلی و مصالح شرکت تعریف شده و برای خریدار غیر قابل تفکیک و تغییر است وخریدار موظف است بررسی لازم خود را قبل از خرید سرویس بعمل آورده باشد وخرید سرویس بمنزله پذیرش کلیه شرایط شرکت و قوانین و قواعد داخلی و بین المللی می‌باشد.
۱۲.۸ چنانچه سرویس طبق شرایط خرید ارائه شده باشد شرکت مسئولیتی در قبال عدم تطابق سرویس خریداری شده با نیاز مشتری ندارد.
۱۲.۹ شرکت نسبت به نصب و عملیاتی شدن نرم افزارهائی را که مورد تائید بخش فنی نمی‌باشد مسوولیتی ندارد.
۱۲.۱۰ شرکت در مقابل حوادث ناخواسته و خسارات غیر مستقیم وارد بر خریدار در استفاده از سرویس و یا اطلاعات خریدار محدود به بند خسارات این شرایط خواهد بود.

قوانین خاص دامنه

۱۳.۱ تمدید یک دامنه تاریخ گذشته در صورت امکان تمدید ، ممکن است دارای جریمه تاخیر نسبت به تعرفه عادی باشد که این جریمه مطابق با قوانین ICANN و ثبت کننده اصلی اخذ می‌گردد.
۱۳.۲ تاریخ مستند برای مدت ثبت دامنه ،whois های بین المللی می‌باشد.( در خصوص دامنه های ir. استعلام از ثبت کننده مستند خواهد بود.)
۱۳.۳ اگر در سفارش خریدار، دامنه‌ای باشد که ثبت کننده مرجع آن را ثبت ننماید و یا در حین تکمیل مراحل ثبت، آن دامنه توسط شخص دیگری ثبت گردد و یا انتقال دامنه‌ای به شرکت باشد که به هر دلیل انجام نگردد، شرکت تنها موظف به بازگرداندن هزینه ثبت و یا انتقال آن دامنه به حساب خریدار در پرتال کاربران می‌باشد.
۱۳.۴ در صورت درخواست انتقال یک دامنه به پنلی خارج از شرکت از طریق پرتال کاربران شرکت حق ممانعت از تکمیل مراحل انتقال را ندارد.
۱۳.۵ از آنجا که شرکت ثبت وتمدید دامنه وانتقال برای خریدار را به صورت واسط انجام می‌دهد عدم پذیرش توسط ثبت کنندگان بین المللی ویا ثبت کننده .Ir نسبت به ثبت ویا تمدید دامنه به هر دلیل مسئولیتی را متوجه شرکت نخواهد کرد.
۱۳.۶ خریدار موظف است قبل از ثبت دامنه نسبت به حقوق مالکیتی دامنه برای خود تحقیق لازم را به عمل آورده وشرکت در صورت ادعای شخص ثالث صاحب حق مورد تائید شرکت و مراجع ذیصلاح ایرانی وبین المللی آن دامنه را مسدود نموده و به رای مراجع ویا قوانین بین المللی عمل می نماید.

قوانین خاص میزبانی

۱۴.۱ شرکت مسئولیتی در قبال از بین رفتن داده‌های موجود در فضای میزبانی وب به خریدار نداشته و خریدار موظف تهیه نسخه پشتیبان از داده‌های موجود در سرویس خود خواهد بود و درصورت امکان و صلاح‌دید شرکت، تحویل داده ها صرفا به خریدار و منوط به پرداخت هزینه های اعلامی از سوی شرکت امکان پذیر می‌باشد.
۱۴.۲ شرکت مسئولیتی نسبت به بارگذاری اطلاعات (Upload) در فضای میزبانی خریدار و یا download اطلاعات وی به صورت رایگان ندارد.
۱۴.۳ شرکت مسئولیتی نسبت به نصب نرم افزار برای خریدار به صورت رایگان ندارد.
۱۴.۴ خریداربایستی اطلاعات فنی کافی و آشنایی لازم جهت استفاده از سرویس میزبانی وب داشته وشرکت مسئولیتی نسبت به آموزش و نحوه بهره‌برداری صحیح از سرویس ندارد. ولیکن درصورت تشخیص نیاز از سوی شرکت ایشان راهنمایی‌هایی را به خریدار ارائه می‌دهد.

قوانین خاص اجاره سرور اختصاصی

۱۵.۱ خریدار موظف است در صورت بروز مشکل نرم افزاری مورد را به بخش پشتیبانی شرکت اطلاع داده و شرکت پس از دریافت هزینه‌های مربوطه جهت رفع مشکل اقدام نماید.
۱۵.۲ مالک تجهیزات و سخت افزار سرور اختصاصی، شرکت می‌باشد و پرداخت هزینه اجاره سرور موجب ایجاد حق مالکیت نسبت به عین (یا منافعی فراتر از قرارداد اجاره) برای خریدار نمی‌گردد.
۱۵.۳ در صورت بروز مشکل سخت افزاری که موجب عدم دسترسی به سرور شود خریدار موظف به اعلام مورد به بخش پشتیبانی شرکت بوده و شرکت پس از اطلاع موظف به تعویض سخت افزار معیوب به صورت رایگان می‌باشد.

سایر قوانین خاص

۱۶.۱ خریدار موظف است سرویس‌هایی که نزد شرکت تمدید می‌نماید را از نظر تمدید شدن کنترل نموده ودر صورت عدم تمدید توسط شرکت، حداکثر ۷ روز تقویمی پس از زمان انقضاﺀ مراتب را کتبا به مقام مسئول ویا واحد شکایات ارسال نماید.
۱۶.۲ توافقات خاص تنها به صورت کتبی وبا مهرو امضاﺀ مجاز شرکت معتبر خواهد بود و توافقات با پرسنل به صورت کتبی یا شفاهی و یا به هر شکل دیگر از درجه اعتبار ساقط است.
۱۶.۳ خریدار موظف است تحویل، تطابق واجرای صحیح سرویس خریداری شده را کنترل نماید.
۱۶.۴ شرکت هیچ مسئولیتی برای بدست آوردن دامنه از دست رفته و یا اطلاعات حذف شده از روی سرورهای میزبانی پس از اتمام قرارداد و یا به هر نحو دیگر، نخواهد داشت.
۱۶.۵ شرکت انقضاء سرویس‌های خریدار را قبل از تاریخ انقضای سرویس طریق پست الکترونیک به خریدار یادآوری می‌نماید و عدم دسترسی خریدار به پست الکترونیکی خود، مسئولیتی را برای شرکت ایجاد نخواهد کرد. بدیهی است مسئولیت نگهداری داده‌ها و کنترل آنها از زمان انقضا سرویس بر عهده خریدار می‌باشد.
۱۶.۶ وضعیت اعتبار، فهرست سرویس‌ها و پرداخت‌های خریدار در اکانت وی در پرتال کاربران قرار دارد و همواره وی می‌تواند برای آگاهی از وضعیت عملکرد خود از طریق شناسه و کلمه عبور خود به آن مراجعه نماید.
۱۶.۷ مدت زمان قطع سرویس ناشی از عدم پرداخت مطالبات شرکت و همچنین زمان بررسی جرائم واعمال تشخیص کارشناسی به مدت زمان سرویس‌دهی افزوده نمی‌گردد.
۱۶.۸ امکان دریافت هرگونه سرویس هدیه پیش بینی شده در برخی از بسته‌های میزبانی تنها در هنگام خرید بسته وجود دارد و طی مدت قرارداد امکان رجوع به آن وجود نداشته و در صورت عدم استفاده هزینه آن به حساب کاربری خریدار واریز نمی‌شود.

نسخه پشتیبان(Backup)

۱۷.۱ به طور کلی مسئولیت تهیه نسخه پشتیبان از داده‌ها و فایل‌ها با خود خریداران بوده و همه خریداران می‌بایست نسخه پشتیبان کلیه داده‌های مورد نیاز خود را در جایی غیر از تجهیزات و سرورهای شرکت نگهداری نمایند. در صورت بروز هر مشکل و عدم توانایی بازگرداندن اطلاعات از آرشیو بکاپ هیچگونه اعتراضی مسموع نخواهد بود و شرکت در این زمینه هیچگونه مسئولیتی ندارد.
۱۷.۲ مسئولیت بکاپ گرفتن در سرویس‌های سرورهای اختصاصی صرفا به عهده خود خریدار می‌باشد و شرکت در این زمینه هیچگونه مسئولیتی ندارد.
۱۷.۳ شرکت جهت امنیت بیشتر، از کلیه از فایل‌های خریداران بصورت هفتگی نسخه پشتیبان تهیه می کند. این نسخه پشتیبان حداکثر تا یک هفته نگهداری خواهد شد. نسخه پشتیبان از بانک اطلاعاتی ms sql server بصورت روزانه گرفته می‌شود و یک هفته نگهداری می‌شود. شرکت تعهدی نسبت به صحت و کارکرد این نسخه‌ها ندارد.
۱۷.۴ تمام نسخه‌های پشتیبان بر روی محلی خارج از دسترسی خریدار نگهداری می‌شود.
۱۷.۵ شرکت تعهدی نسبت به ارائه رایگان داده‌های موجود در آرشیوهای خود به خریدار ندارد.
۱۷.۶ شرکت هیچگونه مسئولیتی در مورد صحت نسخه پشتیبان و بروز بودن آنها را ندارد.

شرایط و قوانین مالی

۱۸.۱ نحوه پرداخت به صورتیست که در پرتال کاربران درج شده است. به طور عمومی خریدار موظف است مدارک پرداخت خود را تا پایان مدت سرویس نگهداری نماید.
۱۸.۲ خریدار موظف است پرداخت خود را به طور نقدی ویا در وجه حسابهای اعلام شده در پرتال کاربران یا از طریق درگاه‌های آنلاین بانکی موجود در پرتال کاربران بپردازد. در شرایطی که شرکت درراستای مساعدت با خریدار اقدام به پذیرش چک مدت دار در خصوص سفارش وی نماید، با عدم وصول وجه چک قرارداد منفسخ ومبالغ پرداختی توسط خریدار به عنوان خسارت غیرقابل استرداد به نفع شرکت برداشت و شرکت هیچ تعهدی درقبال خریدار نسبت به سرویس خریده شده و یا عودت وجه پرداختی نخواهد داشت وچنانچه ارائه سرویس خریدار آغاز شده باشد کل وجه چک نیز بعنوان خسارت توسط شرکت وصول خواهد گردید و خریدار هیچ حق و ادعایی نسبت به وجوه پرداختی و یا استرداد چک نخواهد داشت.
۱۸.۳ به دلیل محدودیت‌های نگهداری داده‌های حسابداری، فیش بانکی و یا حواله‌ای که برای افزایش اعتبار و یا پرداخت یک صورت حساب، تنها تا ۶ ماه پس از واریز قابلیت استفاده را خواهد داشت.
۱۸.۴ در صورتیکه شرکت تشخیص دهد هر یک از سرویس‌ها و یا کالای خریداری شده درزمان تحویل، با حجم بیشتر و یا باامکانات بهتر ویا زمان طولانی تر و یا هر مورد هزینه بر بالاتری از مشخصات مندرج در سفارش مورد استفاده وی قرار گرفته و یا به هر دلیل خریدار به این حجم بیشتر و یا امکانات بهتر و منابع بیشتر ویا زمان طولانی تر دست پیدا کرده است، حق خواهد داشت مبلغ ما به تفاوت تعرفه‌ای آنرا از خریدار دریافت نماید؛ پرداخت این هزینه برای خریدار اجباری می‌باشد و شرکت حق استیفا طلب خود را خواهد داشت.
۱۸.۵ شرکت برای گسترش خدمات و افزایش سرویس دهی به خریداران خود در بازه‌های مختلف زمانی اقدام به انتشار و توزیع کوپن‌های خرید می نماید. لازم به ذکر است که شرکت فقط در بازه های تخفیف و ایام اعلامی کوپن های مربوطه را پذیرش می نماید.
۱۸.۶ برای خرید یک سرویس میزبانی و یا یک بسته نرم افزاری امکان پذیرش بیش از یک کوپن وجود ندارد.
۱۸.۷ هیچ یک از کمک هزینه‌ها و خدمات مازاد بسته‌ها قابل تبدیل به ارزش ریالی و کسر از فاکتور نمی‌باشد.
۱۸.۸ بازگشت پول:
۱۸.۸.۱ کلیه سرویس‌های شرکت به استثنای سرویس‌های اعلام شده در زیر دارای ۷ روز ضمانت برگشت وجه از زمان پرداخت می‌باشند. سرویس‌هایی که ضمانت برگشت پول ندارند عبارتند از:

 • کلیه هزینه‌های مربوط به خدمات دامین (شامل ثبت، انتقال، تمدید دامین)
 • سرویس‌های سرور اختصاصی و تجهیزات و خدمات جانبی مرتبط با آنها (مانند فایروال، مانیتورینگ، مدیریت سرور و …)
 • سرویس‌های میزبانی اختصاصی و سرورهای مجازی خارج از ایران

۱۸.۸.۲ ضمانت برگشت وجه تنها در هفته اول سرویس‌های جدید ارائه می‌شود. تمدید یا ارتقای هر سرویس شامل ضمانت برگشت وجه نمی‌شود.
۱۸.۸.۳ پس از پایان مدت ضمانت برگشت وجه، هیچگونه درخواستی مبنی بر برگشت پول مسموع نخواهد بود.
۱۸.۸.۴ برگشت پول با درخواست کتبی مالک تنها با حضور وی یا نماینده قانونی او در محل شرکت یا از طریق اعلام یک شماره حساب سیبا توسط مالک به ایمیل شرکت و واریز اینترنتی به آن حساب از طریق سیستم اینترنتی سبا بانک ملی پس از کسر کارمزدهای مقرر شرکت و هزینه‌های قرارداد مانند هزینه پیک و هزینه کارمزد بانکی ممکن است.
۱۸.۹ بدهی‌ها:
۱۸.۹.۱ شرکت با اعلام و اخطار قبلی و بعدی در خصوص تسویه بدهی‌های معوق حق قطع سرویسی که خریدار برای آن بدهکار است و یا سایر سرویس‌ها و خریدهای قبلی خریدار را داشته و می تواند در صورت تمایل با تملک برخی از آنها معادل مبلغ آن در فاکتور فروش (نسبت به مدت اعتبار آن به کل زمان سرویس) از میزان بدهی (اصل بدهی، جرائم و یا خسارات وارده بر شرکت) کسر نماید.
۱۸.۹.۲ شرکت برای هر روز تاخیر خریدار در تسویه بدهی‌ها، خسارات ویا جرائم وامثالهم معادل دودهم درصد (۰.۲٪) خسارت به صورت روزانه منظورمی نماید که بطور یکجا ودر هنگام تسویه بدهی، خریدار موظف به تسویه مجموع آن خواهد بود.
۱۸.۱۰ جرائم :
۱۸.۱۰.۱ شرکت حق دریافت هزینه برای تاخیر مشتری در تمدید به موقع سرویس‌های دامنه، میزبانی و امثالهم را طبق تعرفه داخلی شرکت خواهد داشت.
۱۸.۱۰.۲ شرکت حق دریافت هزینه فنی جهت رفع مسدودی یک سرویس را طبق تعرفه داخلی شرکت خواهد داشت.

 

فورس ماژور

شرکت هیچگونه مسئولیتی در برابر عدم انجام تعهدات خود در هنگام موارد فورس ماژور مانند بلایای طبیعی، جنگ، شورش، آشوب اجتماعی، انفجار، اعتصاب، حملات سایبری و محدودیت‌های دولتی و تحریم را ندارد. با این حال در صورت بروز چنین مواردی شرکت تلاش خود را برای کاهش اثرات این موارد را می‌نماید. تحریم و عدم امکان تبادل ارز از موارد فورس ماژور خواهد بود.

انقضا و تمدید خدمات

تاریخ تمدید یک سرویس منقضی شده، از زمان تاریخ انقضاء قبلی خواهد بود همچنین شرکت مسئولیتی در قبال نگهداری و ارائه اطلاعات و داده های خریدار پس از تاریخ انقضا نخواهد داشت.
پذیرش قوانین

با پرداخت مبلغ سفارش و یا عضویت در سایت شرکت، خریدار مقررات ،شرایط و ضوابط شرکت را پذیرفته و نیازی به اخذ امضاء از خریدار وجود ندارد.

رویه حفاظت

شرکت درقبال حفاظت کامل از اطلاعات شخصی خریدار مسئول بوده و حق استفاده وارائه به اشخاص ثالث ویا استفاده تبلیغاتی را ندارد وتنها در صورت دریافت حکم قضائی اطلاعات شخص مورد تقاضا را بنا بر ضرورت قانونی در اختیار مقام قضائی قرار خواهد داد. اطلاعات مندرج در Whois دامنه به دلیل قابل رویت بودن برای عموم از این قاعده مستثنی می‌باشد.

خسارت و رفع مسولیت

۲۳.۱ خدمات شرکت به همان شکلی که هستند ارائه می‌شوند و هیچگونه گارانتی صریح و ضمنی شامل آنها نمی‌گردد. ضمنا هیچگونه ضمانتی مانند مطابق نیاز خریدار بودن، بی عیب بودن، عدم قطعی، امنیت و … ارائه نمی‌شود. همه ضمانت‌های کتبی و شفاهی در مورد سرویس‌های شرکت که توسط کارکنان یا نمایندگان و یا سایرین ارائه شوند فاقد اعتبار می‌باشند. شرکت هیچگونه خسارتی بابت عملکرد سرویس خود به هر نحو نمی‌پردازد. شرکت تحت هیچ شرایطی مسئول حوادث احتمالی (مانند از دست رفتن داده ها روی سرور) نخواهد بود.
۲۳.۲ سقف خسارات اثبات شده توسط مرجع رفع اختلاف به خریدار برای هریک از انواع سرویس‌ها حداکثر معادل هزینه پرداختی آن سرویس توسط خریدار بوده و شرکت هیچگونه مسئولیتی در قبال جبران خساراتی مازاد بر این مبلغ نخواهد داشت.

سلب اختیار

عدم اجرای بخشی از شرایط و قوانین شرکت نسبت به خریدار یا دیگران به منزله سلب حق اجرای قوانین از شرکت نمی‌باشد.