سرور مجازی فرانسه

سرور مجازی فرانسه ssd از سرویس های پر سرعت و با کیفیت فاما سرور میباشد لذا آپتایم این سرویس ها در مجهزترین دی تا سنتر های کشور فرانسه و مستقیم از ۲ دیتا سنتر تغذیه میشوند .