تنظیم ip در Cent os یکی از مواردی که اکثر مدیران سرور با آن به مشکل میخورند تنظیم نشدن یا عدم اتصال سرور به اینترنت میباشد, بطوری که حتی در اکثر مواقع با وجود تنظیم دستی و manual کارت شبکه در سیستم عامل cent os نیز به شبکه جهانی متصل نمیگردند. در این مقاله بصورت…