مراحل آماده سازی سرور

مراحل آماده سازی سرور

در این پست به موضوع مراحل آماده سازی سرور  اشاره خواهیم داشت و بصورت کلی به آنها اشاره خواهیم کرد.   تنظیمات اولیه سرور قطعا اگر خواننده این مقاله هستید...
سرور مجازی , سرور اختصاصی