جستجو هوشمند سرویس

با در نظر گرفتن سرویس مورد نظر و لوکیشن محل سرور ها میتوانید بصورت هوشمند سرویس مورد نظر خود را انتخاب کنید.

جستجو هوشمند سرویس
پکیج های مورد نظر شما
پکیج ویژه مدرسه
4,000,000تومان/
خرید و تحویل فوری
Finland 1
245,000تومان/ماهانه
 • cpu = 1 core
 • Ram = 1 Gig
 • hdd = 30 gig nvme
 • ترافیک نا محدود
 • سرور مجازی
 • سیستم عامل دلخواه
خرید و تحویل فوری
Finland 2
299,000تومان/ماهانه
 • cpu = 1 core
 • Ram = 2 Gig
 • hdd = 40 gig nvme
 • ترافیک نا محدود
 • سرور مجازی
 • سیستم عامل دلخواه
خرید و تحویل فوری
Finland 3
339,000تومان/ماهانه
 • cpu = 2 core
 • Ram = 3 Gig
 • hdd = 50 gig nvme
 • ترافیک نا محدود
 • سرور مجازی
 • سیستم عامل دلخواه
خرید و تحویل فوری
Finland 4
415,000تومان/ماهانه
 • cpu = 2 core
 • Ram = 4 Gig
 • hdd = 60 gig nvme
 • ترافیک نا محدود
 • سرور مجازی
 • سیستم عامل دلخواه
خرید و تحویل فوری
Finland 5
850,000تومان/ماهانه
 • cpu = 3 core
 • Ram = 5 Gig
 • hdd = 60 gig nvme
 • ترافیک نا محدود
 • سرور مجازی
 • سیستم عامل دلخواه
خرید و تحویل فوری
Finland 6
1,195,000تومان/ماهانه
 • cpu = 5 core
 • Ram = 10 Gig
 • hdd = 100 gig nvme
 • ترافیک نا محدود
 • سرور مجازی
 • سیستم عامل دلخواه
خرید و تحویل فوری
تریدر فنلاند(1)
295,000تومان/ماهانه
 • RAM =4 GIG
 • CPU = 2 CORE
 • HDD 40 GIG NVME
 • IP = 1
 • سیستم عامل ویندوز 2012 و 2016
 • لوکیشن فنلاند
خرید و تحویل فوری
تریدر فنلاند(2)
385,000تومان/ماهانه
 • RAM =5 GIG
 • CPU = 3 CORE
 • HDD 40 GIG NVME
 • IP = 1
 • سیستم عامل ویندوز 2012 و 2016
 • لوکیشن فنلاند
خرید و تحویل فوری
تریدر فنلاند(3)
515,000تومان/ماهانه
 • RAM =7 GIG
 • CPU = 4 CORE
 • HDD 40 GIG NVME
 • IP = 1
 • سیستم عامل ویندوز 2012 و 2016
 • لوکیشن فنلاند
خرید و تحویل فوری
تریدر فنلاند(4)
715,000تومان/ماهانه
 • RAM =10 GIG
 • CPU = 5 CORE
 • HDD 50 GIG NVME
 • IP = 1
 • سیستم عامل ویندوز 2012 و 2016
 • لوکیشن فنلاند
خرید و تحویل فوری
تریدر آلمان(1)
245,000تومان/ماهانه
 • RAM =2 GIG
 • CPU = 4 CORE
 • HDD 40 GIG NVME
 • IP = 1
 • سیستم عامل ویندوز 2012 و 2016
 • لوکیشن آلمان
خرید و تحویل فوری
تریدر آلمان(2)
295,000تومان/ماهانه
 • RAM =5 GIG
 • CPU = 3 CORE
 • HDD 40 GIG NVME
 • IP = 1
 • سیستم عامل ویندوز 2012 و 2016
 • لوکیشن آلمان
خرید و تحویل فوری
تریدر آلمان(3)
469,000تومان/ماهانه
 • RAM =7 GIG
 • CPU = 4 CORE
 • HDD 40 GIG NVME
 • IP = 1
 • سیستم عامل ویندوز 2012 و 2016
 • لوکیشن آلمان
خرید و تحویل فوری
تریدر آلمان(4)
673,000504,750تومان/ماهانه
 • RAM =10 GIG
 • CPU = 6 CORE
 • HDD 50 GIG NVME
 • IP = 1
 • سیستم عامل ویندوز 2012 و 2016
 • لوکیشن آلمان
کد تخفیف 25%:
friday
خرید و تحویل فوری
big 1
300,000تومان/ماهانه
 • 4 هسته =cpu
 • RAM = 8 GIG
 • HARD DISK = 60 GIG
 • پهنای باند نا محدود (منصفانه)
 • 1 الی 25 کاربر
 • مجازی
خرید و تحویل فوری
big 2
350,000تومان/ماهانه
 • 4 هسته =cpu
 • RAM = 10 GIG
 • HARD DISK = 90 GIG
 • پهنای باند نا محدود (منصفانه)
 • 1 الی 35 کاربر
 • مجازی
خرید و تحویل فوری
big 3
450,000تومان/ماهانه
 • 4 هسته =cpu
 • RAM = 13 GIG
 • HARD DISK = 70 GIG
 • پهنای باند نا محدود (منصفانه)
 • 1 الی 50 کاربر
 • مجازی
خرید و تحویل فوری
big 4
500,000تومان/ماهانه
 • 5 هسته =cpu
 • RAM = 18 GIG
 • HARD DISK = 70 GIG
 • پهنای باند نا محدود (منصفانه)
 • 1 الی 80 کاربر
 • مجازی
خرید و تحویل فوری
big 5
700,000تومان/ماهانه
 • 6 هسته =cpu
 • RAM = 30 GIG
 • HARD DISK = 100 GIG
 • پهنای باند نا محدود (منصفانه)
 • 1 الی120 کاربر
 • مجازی
خرید و تحویل فوری
اختصاصی big6
1,123,000تومان/ماهانه
 • cpu L5640 *2
 • Ram = 16 gig
 • hdd = 300 gig sas *2
 • پهنای باند نا محدود
 • 1 الی 180 کاربر
 • سرور اختصاصی
 • HP Proliant Gen7
خرید و تحویل فوری
اختصاصی big7
1,350,000تومان/ماهانه
 • cpu L5640 *2
 • Ram = 32 gig
 • hdd = 600 gig *2
 • پهنای باند نا محدود
 • 1 الی 230 کاربر
 • سرور اختصاصی
 • HP Proliant Gen7
خرید و تحویل فوری
بیگ اقتصادی 1
999,000949,050تومان/ماهانه
 • cpu 2620 *2
 • Ram = 24 gig
 • hdd = 300 sas
 • پهنای باند نا محدود
 • 1 الی 200 کاربر
 • سرور اختصاصی
 • HP Proliant Gen8
کد تخفیف 5%:
big8
خرید و تحویل فوری
بیگ اقتصادی 2
1,490,000تومان/ماهانه
 • cpu 2620 *2
 • Ram = 32 gig
 • hdd = 600 gig sas
 • پهنای باند نا محدود
 • 1 الی 270 کاربر
 • سرور اختصاصی
 • HP Proliant Gen8
خرید و تحویل فوری
اختصاصی big10
2,100,000تومان/ماهانه
 • cpu 2620v2 *2
 • Ram = 32 gig
 • hdd = 250 gig ssd
 • پهنای باند نا محدود
 • 1 الی 200 کاربر
 • سرور اختصاصی
 • HP Proliant Gen8
خرید و تحویل فوری
اختصاصی big11
2,950,000تومان/ماهانه
 • cpu 2650v2 *2
 • Ram = 64 gig
 • hdd = 500 gig ssd
 • پهنای باند نا محدود
 • 1 الی 300 کاربر
 • سرور اختصاصی
 • HP Proliant Gen8
خرید و تحویل فوری
نصب بیگ بلو باتن
300,000تومان/یکبار
 • قابل راه اندازی در سرور مجازی و سرور اختصاصی
 • نصب و راه اندازی
 • ایجاد کلید خصوص برای مدیریت ورود
 • اتصال به وردپرس برای مدیریت کلاسها و..
خرید و تحویل فوری
سرور مجازی هلند(1)
145,000تومان/ماهانه
 • cpu =1core
 • ram = 1 gig
 • hdd nvme= 20 gig
 • ترافیک نامحدود
 • لوکیشن هلند
خرید و تحویل فوری
سرور مجازی هلند(2)
199,000تومان/ماهانه
 • cpu =1core
 • ram = 2 gig
 • hdd nvme= 20 gig
 • ترافیک نامحدود
 • لوکیشن هلند
خرید و تحویل فوری
سرور مجازی هلند(3)
299,000تومان/ماهانه
 • cpu =2core
 • ram = 3 gig
 • hdd nvme= 30 gig
 • ترافیک نامحدود
 • لوکیشن هلند
خرید و تحویل فوری
سرور مجازی هلند(4)
350,000تومان/ماهانه
 • cpu =2 core
 • ram = 4 gig
 • hdd nvme= 40 gig
 • ترافیک نامحدود
 • لوکیشن هلند
خرید و تحویل فوری
سرور مجازی هلند(5)
499,000تومان/ماهانه
 • cpu =3 core
 • ram = 4 gig
 • hdd nvme= 40 gig
 • traffic = unlimited
 • لوکیشن هلند
خرید و تحویل فوری
berlin 1
180,000تومان/ماهانه
 • Ram = 1GIG
 • Cpu = 1core
 • HDD = 30gig Nvme
 • Traffic = Unlimited
 • Port = 1Gbps
 • IP = 1
خرید و تحویل فوری
berlin 2
215,000تومان/ماهانه
 • Ram = 2GIG
 • Cpu = 1core
 • HDD = 40gig Nvme
 • Traffic = Unlimited
 • Port = 1Gbps
 • IP = 1
خرید و تحویل فوری
berlin 3
295,000تومان/ماهانه
 • Ram = 3GIG
 • Cpu = 2core
 • HDD = 50gig Nvme
 • Traffic = Unlimited
 • Port = 1Gbps
 • IP = 1
خرید و تحویل فوری
berlin 4
443,000تومان/ماهانه
 • Ram = 4GIG
 • Cpu = 2core
 • HDD = 60gig Nvme
 • Traffic = Unlimited
 • Port = 1Gbps
 • IP = 1
خرید و تحویل فوری
berlin 5
615,000تومان/ماهانه
 • Ram = 5GIG
 • Cpu = 2core
 • HDD = 70gig Nvme
 • Traffic = Unlimited
 • Port = 1Gbps
 • IP = 1
خرید و تحویل فوری
berlin 6
895,000تومان/ماهانه
 • Ram = 6GIG
 • Cpu = 3core
 • HDD = 75gig Nvme
 • Traffic = Unlimited
 • Port = 1Gbps
 • IP = 1
خرید و تحویل فوری
berlin 7
950,000تومان/ماهانه
 • Ram = 7GIG
 • Cpu = 3core
 • HDD = 80gig Nvme
 • Traffic = Unlimited
 • Port = 1Gbps
 • IP = 1
خرید و تحویل فوری
berlin 8
1,100,000تومان/ماهانه
 • Ram = 10GIG
 • Cpu = 3core
 • HDD = 100gig Nvme
 • Traffic = Unlimited
 • Port = 1Gbps
 • IP = 1
خرید و تحویل فوری
berlin 9
1,315,000تومان/ماهانه
 • Ram = 13GIG
 • Cpu = 4core
 • HDD = 100gig Nvme
 • Traffic = Unlimited
 • Port = 1Gbps
 • IP = 1
خرید و تحویل فوری
berlin 10
1,999,000تومان/ماهانه
 • Ram = 20GIG
 • Cpu = 5core
 • HDD =120gig Nvme
 • Traffic = Unlimited
 • Port = 1Gbps
 • IP = 1
خرید و تحویل فوری
بسته پایه
1,750,000تومان/
 • اپلکیشن اینستاگرام
 • 250000 عدد بازدید
 • انتخاب سیستم عامل اندروید یا ios
 • انتخاب جنسیت بازدید کننده
 • انتخاب رده سنی بازدید کننده
 • انتخاب منطقه مورد نظر هدف
 • انتخاب زبان بازدید کننده
 • انتخاب علاقه مندی مخاطب
 • هدایت کاربر به واست آپ شخصی
 • هدایت کاربر به وبسایت و...
 • نرخ هر بازدید 7
خرید و تحویل فوری
بسته استاندارد
3,500,000تومان/
 • اپلکیشن اینستاگرام
 • 500000 عدد بازدید
 • انتخاب سیستم عامل اندروید یا ios
 • انتخاب جنسیت بازدید کننده
 • انتخاب رده سنی بازدید کننده
 • انتخاب منطقه مورد نظر هدف
 • انتخاب زبان بازدید کننده
 • انتخاب علاقه مندی مخاطب
 • هدایت کاربر به واست آپ شخصی
 • هدایت کاربر به وبسایت و...
 • نرخ هر بازدید 7
خرید و تحویل فوری
vpuk 1
تومان/ماهانه
 • RAM = 16GB
 • Xeon E3-1245v5 (4x3.5GHz)
 • HDD = 1x1TB
 • BW = 10000GB
 • IP =5
خرید و تحویل فوری
vpuk 2
تومان/ماهانه
 • RAM = 16GB
 • Xeon E-2146G (6x3.5GHz)
 • HDD = 1x480GB SSD
 • BW = 10000GB
 • IP =5
خرید و تحویل فوری
vpuk 3
تومان/ماهانه
 • RAM = 32GB
 • Xeon E3-1245v5 (4x3.5GHz)
 • HDD = 1x800GB SSD
 • BW = 10000GB
 • IP =5
خرید و تحویل فوری
vpuk 4
تومان/ماهانه
 • RAM = 32GB
 • Xeon E3-1270v3 (4x3.5GHz)
 • HDD =2x1TB RAID-1
 • BW = 10000GB
 • IP =5
خرید و تحویل فوری
vpuk 5
تومان/ماهانه
 • RAM = 32GB
 • Epyc 7302P (16x3GHz)
 • HDD =2x480GB SSD RAID-1
 • BW = 10000GB
 • IP =5
خرید و تحویل فوری
micro 1
65,000تومان/ماهانه
 • 128MB Ram
 • 1Core CPU
 • 1TB Traffic
 • France Location
خرید و تحویل فوری
micro 2
99,000تومان/ماهانه
 • 256MB Ram
 • 1Core CPU
 • 3TB Traffic
 • France Location
خرید و تحویل فوری
micro 3
159,000تومان/ماهانه
 • 512MB Ram
 • 1Core CPU
 • Unlimited Traffic
 • Canada Location
خرید و تحویل فوری
micro 4
189,000تومان/ماهانه
 • 512MB Ram
 • 1Core CPU
 • Unlimited Traffic
 • England Location
خرید و تحویل فوری
micro 5
239,000تومان/ماهانه
 • 512MB Ram
 • 1Core CPU
 • 100GB Traffic
 • UAE Location
خرید و تحویل فوری
rus 1
155,000تومان/ماهانه
 • 1GB Ram
 • 1Core CPU
 • 20GB HDD
 • 100GB Trafic
خرید و تحویل فوری
rus 2
270,000تومان/ماهانه
 • 2GB Ram
 • 1Core CPU
 • 30GB HDD
 • 100GB Trafic
خرید و تحویل فوری
rus 3
399,000تومان/ماهانه
 • 4GB Ram
 • 2Core CPU
 • 40GB HDD
 • 200GB Trafic
خرید و تحویل فوری
rus 4
750,000تومان/ماهانه
 • 8GB Ram
 • 4Core CPU
 • 50GB HDD
 • 200GB Trafic
خرید و تحویل فوری
turk 1
135,000تومان/ماهانه
 • 512MB Ram
 • 1Core CPU
 • 20GB SSD
 • 700GB Bandwidth
خرید و تحویل فوری
turk 1
235,000تومان/ماهانه
 • 1GB Ram
 • 1Core CPU
 • 30GB SSD
 • 1.5TB Bandwidth
خرید و تحویل فوری
emarat 1
244,000تومان/ماهانه
 • ویندوز سرور ۲۰۱۲
 • 512 مگابایت رم
 • 2 هسته سی پی یو
 • 13 گیگ SSD هارد
 • لوکیشن دوبی
خرید و تحویل فوری
emarat 2
375,000تومان/ماهانه
 • ویندوز سرور ۲۰۱۲
 • 1 گیگ رم
 • 2 هسته سی پی یو
 • 20 گیگ SSD هارد
 • لوکیشن دوبی
خرید و تحویل فوری
vam 1
40,000تومان/ماهانه
 • 1GB Ram
 • 1Core CPU
 • 25GB
 • 1TB Trafic
خرید و تحویل فوری
vam 2
75,000تومان/ماهانه
 • 2GB Ram
 • 1Core CPU
 • 55GB
 • 2TB Trafic
خرید و تحویل فوری
vam 3
99,000تومان/ماهانه
 • 4GB Ram
 • 2Core CPU
 • 80GB
 • 3TB Trafic
خرید و تحویل فوری
vam 4
198,000تومان/ماهانه
 • 8GB Ram
 • 2Core CPU
 • 160GB
 • 4TB Trafic
خرید و تحویل فوری
vca 1
93,000تومان/ماهانه
 • 1GB Ram
 • 1Core CPU
 • 25GB HDD
 • Unlimited Trafic
خرید و تحویل فوری
vca 2
165,000تومان/ماهانه
 • 2GB Ram
 • 1Core CPU
 • 50GB HDD
 • Unlimited Trafic
خرید و تحویل فوری
vca 3
219,000تومان/ماهانه
 • 3GB Ram
 • 2Core CPU
 • 80GB HDD
 • Unlimited Trafic
خرید و تحویل فوری
vca 4
379,000تومان/ماهانه
 • 6GB Ram
 • 2Core CPU
 • 100GB HDD
 • Unlimited Trafic
خرید و تحویل فوری
vca NVMe 1
110,000تومان/ماهانه
 • 1GB Ram
 • 1Core CPU
 • 25GB NVMe HDD
 • Unlimited Trafic
خرید و تحویل فوری
vca NVMe 2
213,000تومان/ماهانه
 • 2GB Ram
 • 2Core CPU
 • 80GB NVMe HDD
 • Unlimited Trafic
خرید و تحویل فوری
vca NVMe 3
395,000تومان/ماهانه
 • 4GB Ram
 • 2Core CPU
 • 80GB NVMe HDD
 • Unlimited Trafic
خرید و تحویل فوری
vca NVMe 4
756,000تومان/ماهانه
 • 8GB Ram
 • 4Core CPU
 • 160GB NVMe HDD
 • Unlimited Trafic
خرید و تحویل فوری
vfr 1
55,000تومان/ماهانه
 • 1Core CPU
 • 512MB Ram
 • 15GB SSD
 • 150GB Trafic
خرید و تحویل فوری
vfr 2
84,000تومان/ماهانه
 • 1Core CPU
 • 1GB Ram
 • 20GB SSD
 • Unlimited Trafic
خرید و تحویل فوری
vfr 3
135,000تومان/ماهانه
 • 2GB Ram
 • 2Core CPU
 • 40GB SSD
 • Unlimited Trafic
خرید و تحویل فوری
vfr 4
169,000تومان/ماهانه
 • 3GB Ram
 • 2Core CPU
 • 45GB SSD
 • Unlimited Trafic
خرید و تحویل فوری
vfr 5
179,000تومان/ماهانه
 • 4GB Ram
 • 4Core CPU
 • 50GB SSD
 • Unlimited Trafic
خرید و تحویل فوری
vfr 6
351,000تومان/ماهانه
 • 8GB Ram
 • 4Core CPU
 • 100GB SSD
 • Unlimited Trafic
خرید و تحویل فوری
vfr 7
524,000تومان/ماهانه
 • 12GB Ram
 • 6Core CPU
 • 150GB SSD
 • Unlimited Trafic
خرید و تحویل فوری
vfr 8
713,000تومان/ماهانه
 • 16GB Ram
 • 8Core CPU
 • 200GB SSD
 • Unlimited Trafic
خرید و تحویل فوری
vpx 1
800,000تومان/ماهانه
 • CPU = XEON 5640*2
 • ۱۲ هسته
 • RAM = 16 GIG
 • HHD = 320 GIG (sas v2)
 • پهنای باند نامحدود (منصفانه)
 • لینک 1 گیگ
 • RAID SAS =1+0
 • سیستم عامل به انتخاب کاربر
 • IP = 1
 • هزینه راه اندازی = رایگان
خرید و تحویل فوری
vpx 2
900,000تومان/ماهانه
 • CPU = XEON 5650*2
 • ۱۲ هسته
 • RAM = 32 GIG
 • HHD = 300 (sas v2)
 • پهنای باند نامحدود (منصفانه)
 • لینک 1 گیگ
 • RAID SAS =1
 • سیستم عامل به انتخاب کاربر
 • IP = 1
 • هزینه راه اندازی = رایگان
خرید و تحویل فوری
vpx 3
1,050,000تومان/ماهانه
 • CPU = XEON 5650*2
 • ۱۲ هسته
 • RAM = 64 GIG
 • HHD = 600 gig (sas v2)
 • پهنای باند نامحدود (منصفانه)
 • لینک 1 گیگ
 • RAID SAS =1
 • سیستم عامل به انتخاب کاربر
 • IP = 1
 • هزینه راه اندازی = رایگان
خرید و تحویل فوری
vpx 4
1,350,000تومان/ماهانه
 • CPU = XEON 5675*2
 • ۱۲ هسته
 • RAM = 64 GIG
 • HHD = 1 TRA (sas v2)
 • پهنای باند نامحدود (منصفانه)
 • لینک 1 گیگ
 • RAID SAS =1
 • سیستم عامل به انتخاب کاربر
 • IP = 1
 • هزینه راه اندازی = رایگان
خرید و تحویل فوری
vpx 5
999,000تومان/ماهانه
 • CPU = E5-2620v1 *2
 • ۱۲ هسته
 • RAM = 32 GIG
 • HHD = 500 GIG (ssd)
 • پهنای باند نامحدود (منصفانه)
 • لینک 1 گیگ
 • RAID SAS =0
 • سیستم عامل به انتخاب کاربر
 • IP = 1
 • هزینه راه اندازی = رایگان
خرید و تحویل فوری
vpx 6
1,599,000تومان/ماهانه
 • CPU = E5-2650 *2
 • ۱۲ هسته
 • RAM = 64 GIG
 • HHD = 500*2 GIG (ssd)
 • پهنای باند نامحدود (منصفانه)
 • لینک 1 گیگ
 • RAID SAS =1 or 0
 • سیستم عامل به انتخاب کاربر
 • IP = 1
 • هزینه راه اندازی = رایگان
خرید و تحویل فوری
اقتصادی(1)
850,000تومان/ماهانه
 • CPU = E5-2620v1 *2
 • ۱۲ هسته
 • RAM = 16 GIG
 • HHD = 250 GIG (ssd)
 • پهنای باند نامحدود (منصفانه)
 • لینک 1 گیگ
 • RAID =0
 • سیستم عامل به انتخاب کاربر
 • IP = 1
 • هزینه راه اندازی = رایگان
خرید و تحویل فوری
اقتصادی(2)
950,000تومان/ماهانه
 • CPU = E5-2620v2 *2
 • ۱۲ هسته
 • RAM = 32 GIG
 • HHD = 250 GIG (ssd)
 • پهنای باند نامحدود (منصفانه)
 • لینک 1 گیگ
 • RAID =0
 • سیستم عامل به انتخاب کاربر
 • IP = 2
 • هزینه راه اندازی = رایگان
خرید و تحویل فوری
plan 1
69,000تومان/ماهانه
 • 1 هسته =cpu
 • RAM = 1 GIG
 • HARD DISK = 20 GIG
 • پهنای باند نا محدود (منصفانه)
 • RAID 10
 • پورت 1 گیگ
 • سیستم عامل به انتخاب کاربر
 • IP = 1
خرید و تحویل فوری
plan 2
95,000تومان/ماهانه
 • 1 هسته =cpu
 • RAM = 2 GIG
 • HARD DISK = 30 GIG
 • پهنای باند نا محدود (منصفانه)
 • RAID 10
 • پورت 1 گیگ
 • سیستم عامل به انتخاب کاربر
 • IP = 1
خرید و تحویل فوری
plan 3
120,000تومان/ماهانه
 • 1 هسته =cpu
 • RAM = 3 GIG
 • HARD DISK = 40 GIG
 • پهنای باند نا محدود (منصفانه)
 • RAID 10
 • پورت 1 گیگ
 • سیستم عامل به انتخاب کاربر
 • IP = 1
خرید و تحویل فوری
plan 4
190,000تومان/ماهانه
 • 2 هسته =cpu
 • RAM = 4 GIG
 • HARD DISK = 60 GIG
 • پهنای باند نا محدود (منصفانه)
 • RAID 10
 • پورت 1 گیگ
 • سیستم عامل به انتخاب کاربر
 • IP = 1
خرید و تحویل فوری
plan 5
250,000تومان/ماهانه
 • 3 هسته =cpu
 • RAM = 5 GIG
 • HARD DISK = 50 GIG
 • پهنای باند نا محدود (منصفانه)
 • RAID 10
 • پورت 1 گیگ
 • سیستم عامل به انتخاب کاربر
 • IP = 1
خرید و تحویل فوری
plan 6
290,000تومان/ماهانه
 • 3 هسته =cpu
 • RAM = 6 GIG
 • HARD DISK = 70 GIG
 • پهنای باند نا محدود (منصفانه)
 • RAID 10
 • پورت 1 گیگ
 • سیستم عامل به انتخاب کاربر
 • IP = 1
خرید و تحویل فوری
plan 7
330,000تومان/ماهانه
 • 3 هسته =cpu
 • RAM = 7 GIG
 • HARD DISK = 80 GIG
 • پهنای باند نا محدود (منصفانه)
 • RAID 10
 • پورت 1 گیگ
 • سیستم عامل به انتخاب کاربر
 • IP = 1
خرید و تحویل فوری
plan 8
350,000تومان/ماهانه
 • 4 هسته =cpu
 • RAM = 10 GIG
 • HARD DISK = 100 GIG
 • پهنای باند نا محدود (منصفانه)
 • RAID 10
 • پورت 1 گیگ
 • سیستم عامل به انتخاب کاربر
 • IP = 1
خرید و تحویل فوری
plan 9
399,000تومان/ماهانه
 • 4 هسته =cpu
 • RAM = 16 GIG
 • HARD DISK = 150 GIG
 • پهنای باند نا محدود (منصفانه)
 • RAID 10
 • پورت 1 گیگ
 • سیستم عامل به انتخاب کاربر
 • IP = 1
خرید و تحویل فوری
plan 10
500,000تومان/ماهانه
 • 5 هسته =cpu
 • RAM = 20 GIG
 • HARD DISK = 200 GIG
 • پهنای باند نا محدود (منصفانه)
 • RAID 10
 • پورت 1 گیگ
 • سیستم عامل به انتخاب کاربر
 • IP = 1
خرید و تحویل فوری
backup
بکاپ گیری 24/7

بک آپ گیری مداوم به صورت منظم به صورت روزانه ، ماهانه

support
پشتیبانی آنلاین

تیم پشتیبانی ما به صورت شبانه روزی آماده خدمت به مشتریان میباشد.

garanty
گارانتی بازگشت وجه

گارانتی بازگشت وجه به هر دلیل به مدت 7 روز.

freetransfer
انتقال رایگان سایت

انتقال رایگان سایت شما از هر شرکت هاستینگ به ما.

درباره فناوران آساک

فاما سرور از گروه شرکت های فاما نام گذاری و تشکیل شده است که در قسمت فوتر میتوانید با خدمات دیگر ما نیز آشنا بشوید و خرسندیم که در این راه و برای رسیدن به موفقیت در کنار شما خواهیم بود.

سرور مجازی ایران

سرور اختصاصی ایران

سرور مجازی آلمان

سرور مجازی ترید

سرور مجازی هلند

سرور مجازی

سرور ایران

وبینار

سرور بیگ بلو باتن

سرور مجازی فنلاند

سرور بایننس

سرور مجازی انگلیس

سرور ترید